2013-10-23

Installation av digitaltryck

Nu är vår nya digitalprinter Durst Rho 700 installerad och i full produktion. Denna maskin möjliggör korta serier i 4 färgstryck, utan höga initialkostnader.

Vi har även installerat ett nytt helautomatiska skärbord från Zünd, detta i kombination med vår Digitalprinter från Durst gör oss unika, med möjligheter att tillverka 4 färgs tryckta emballage på kort tid, utan stora initialkostnader.