2016-02-02

Nu är vi självförsörjande på el

Miljö-, och energiutvecklingen fortsätter. Vår egen solenergianläggning producerar 560 Mwh per år. Därmed är vår produktion i Stockholm nu helt självförsörjande.

Fler nyheter