Stepisol

Stepisol är lösningen för dig som upplever att oljud är ett problem. I byggnader med dålig stegljudsisolering kan ljud enkelt transporteras genom olika våningsplan, men med Stepisol stegljudsisolering kan det hållas inom dess avsedda utrymme. Stepisols ljudisolerade skivor installeras under golven och skapar en effektiv ljuddämpning – som också är bevisad. Stepisol tillverkas till 90 procent av återvunnen Polyeter och är därför ett bra val.

Stepisol är registrerad i BASTA-registret”. ”BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att
denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se
www.bastaonline.se.” 2018